Het Driespan: Tevreden met Volution

Case

Het Driespan: Tevreden met Volution

ICT-veranderingen doorvoeren is niet makkelijk

Het Driespan en DataByte

Het Driespan is al ruim elf jaar klant bij DataByte middels één van de locaties en neemt heden ten dage voor alle locaties van beide onderwijsstichtingen netwerk-, server- en werkstationbeheer af. Hier hangen projectmanagement en het bestellen van hardware mee samen. Marjolein: “We gaan in de toekomst met de gehele Koraal Groep naar één platform en denken daarbij om voor de scholen een hybride oplossing te gaan gebruiken .”

Het Driespan en DataByte

Het Driespan is al ruim elf jaar klant bij DataByte middels één van de locaties en neemt heden ten dage voor alle locaties van beide onderwijsstichtingen netwerk-, server- en werkstationbeheer af. Hier hangen projectmanagement en het bestellen van hardware mee samen. Marjolein: “We gaan in de toekomst met de gehele Koraal Groep naar één platform en denken daarbij om voor de scholen een hybride oplossing te gaan gebruiken .”

Over het Driespan

Het Driespan is onderdeel van Koraal Groep. Marjolein Meijvis, bovenschoolse ICT-coördinator van Het Driespan en Saltho Onderwijs legt uit: “Koraal Groep is eigenlijk een grote paraplu, waar elf werkstichtingen onder vallen. Negen daarvan zijn gericht op zorg, twee op onderwijs en dat zijn Het Driespan en Saltho Onderwijs.”

Het Driespan richt zich op het speciaal onderwijs REC 4. “Het Driespan verzorgt in de regio West-Brabant gespecialiseerde onderwijszorg en ambulante begeleiding voor leerlingen met een gedragsmatige onderwijsbeperking ”, aldus Marjolein. Het Driespan heeft zo’n zeshonderd medewerkers en ruim veertienhonderd (!) leerlingen op veertien verschillende locaties. Saltho heeft daar bovenop nog zes locaties en verzorgt hetzelfde soort onderwijs in Oost-Brabant.

Een hybride oplossing is voor Het Driespan optimaal geschikt omdat werken in de cloud de mogelijkheid biedt om de 21 scholen in één platform onderling samen te laten werken én met de andere werkstichtingen van Koraal Groep. “Een deel zal echter altijd op een lokale server worden gedraaid. Sommige scholen maken gebruik van softwarepakketten die zo specifiek of klein zijn, dat een school die beter op haar eigen server kan laten draaien”, zo geeft Marjolein aan.

Op dit moment werken alle 21 scholen vanuit verschillende, lokale servers. Deze scholen zitten vrijwel allemaal bij DataByte, de laatste twee zullen heel snel volgen. De scholen zijn dus losse eilandjes, waarbij alleen de e-mailserver centraal gedraaid wordt. Door het ontwikkelen van één centraal platform, komen de scholen met elkaar in verbinding. Marjolein zegt hierover het volgende: “DataByte is verder dan landelijke spelers met hun concept Volution. Die spelers hebben wel plannen, maar kunnen het niet laten zien. DataByte kan met Volution gewoon iets concreets op tafel leggen en dat wordt door mij heel erg gewaardeerd.”

Het project: Volution

Hoewel de werkzaamheden aan één platform nog niet is begonnen, zijn er ideeën én gesprekken volop. “ICT-veranderingen doorvoeren is niet makkelijk. Leerkrachten hebben gewoonweg geen tijd en ruimte om na te denken over een strategie, zij hebben het te druk met lesgeven. Daarnaast moeten wij als Koraal Groep nog een slag maken”, aldus Marjolein Meijvis. “Als het stoplicht op groen komt te staan, staat ons knipperlicht allang aan!”

“In de projecten die DataByte bij Het Driespan heeft uitgevoerd, wordt altijd een strak projectplan gevolgd. Dit plan is in overleg tussen DataByte en Koraal Groep opgesteld”¸ zo zegt Marjolein Meijvis. “De communicatie is erg goed, maar het belangrijkste is dat een afspraak met DataByte ook echt een afspraak is die wordt nagekomen.” Daarnaast geeft Marjolein aan het meedenken met Koraal Groep van DataByte heel erg fijn is. Ze zegt hierover: “Die twee dingen, afspraak is afspraak en het meedenken, maken DataByte een optimale ICT-partner voor Het Driespan en Saltho Onderwijs”

“Ik vind DataByte ook erg toegankelijk. Iedereen bij Databyte is benaderbaar en behulpzaam en een medewerker zal nooit tegen mij zeggen dat ik hem of haar niet mag bellen, de telefoon wordt gewoon opgenomen.” Dit geeft Marjolein een erg vertrouwd gevoel bij DataByte!

Volution

Volution biedt digitale oplossingen binnen het voortgezet onderwijs. Wij nemen als uitgangspunt de didactiek. We kijken naar welke visie uw school heeft, de doelen waar u naartoe werkt, de onderwijscultuur die er heerst, de onderwijsmethodes van leerkrachten en de leerbehoeftes van scholieren. We houden de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs nauwlettend in de gaten. Het is onze taak om digitale oplossingen goed aan te laten sluiten op de les- en leeromgeving.

Klik hier voor meer informatie over Volution.

Meer over onze dienstverlening bij Het Driespan: