Privacyverklaring

Belangrijke informatie
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met DataByte B.V., Drukkerij 3, 4651SL Steenbergen, KvK: 20069865.
Versie: versie 2.0, September 2018

Wij respecteren de privacy van de bezoekers

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van (persoons)gegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen anonieme gegevens, zoals een cookie met gebruikers ID of contact- en persoonsgegevens zijn.

Cookies

Bij uw eerste website-bezoek krijgt u de mogelijkheid cookies te accepteren of weigeren. U kunt ten alle tijden uw hier uw voorkeuren wijzigen, die u initieel heeft ingevoerd. U kunt toestemming voor cookies altijd intrekken, met als mogelijk gevolg dat u een verminderde ervaring ondervindt op de website. Zo kunnen bijvoorbeeld video’s van externe videoplatformen niet altijd worden afgespeeld, als u deze toestemming niet aan heeft staan.

De voorkeuren die u via de cookieverklaring-pagina instelt, gelden alleen voor de cookies die DataByte en derden via de site van DataByte heeft geplaatst. DataByte kan verder geen invloed uitoefenen op andere cookies. Via uw browser-instellingen kunt u cookies wissen en regels instellen voor het (automatisch toestaan van cookies) hier vindt u documentatie voor de volgende browsers:

 

Ook is er een website die al uw voorkeuren die u in uw browser en cookies heeft ingesteld, kan lezen, en waar u deze per advertentieplatform tracking kunt uitschakelen en blokkeren.

Persoonsgegevens 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 1. als uitvoering van een offerte of contract, of:
 2. als u deze zelf expliciet heeft ingegeven in een formulier op onze website, en hier volgens AVG-regelgeving expliciet goedkeuring voor heeft gegeven.

 

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • Bedrijfsgegevens:
 • Bedrijfsgrootte;
 • Uw interesses voor onze diensten;
 • Social media account.

 

Met actieve toestemming via de cookiemelding verwerken wij uw:

 • IP-adres;
 • Locatie tot op plaatsniveau;
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie ID;
 • Klik- en surfgedrag;

 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat DataByte B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. DataByte B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot DataByte B.V., haar relaties en haar medewerkers.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. In de cookieverklaring vindt u de bewaartermijn die wij en derde partijen standaard aan cookies stellen.

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wel zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten waar organisaties zich aan moeten houden.

DataByte bewaart de gegevens van klanten voor zolang als de overeenkomst geldig is, aangevuld met een periode van 5 jaar omwille van financiële bewijsplicht op grond van belastingwetgeving, dit geldt ook voor passieve klanten met orders tot 5 jaar terug. Gegevens van potentieel geïnteresseerde klanten worden tot 2 jaar bewaard voor interne doeleinden zoals

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen. Indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst om gegevens aan derde partijen verstrekken, zullen wij u hiervoor expliciete toestemming vragen, tenzij dat of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Indien u toestemming heeft gegeven voor marketingcookies, geeft u toestemming aan de advertentienetwerken van derden om gegevens over u te verzamelen. DataByte kan deze inzetten om u advertenties te tonen op andere sites en platformen dan databyte.nl, (zogenaamde retargeting). DataByte heeft geen invloed op hoe derden cookies inzetten om uw gedrag op internet te volgen. Bekijk onze cookieverklaring om te zien welke platformen cookies installeren en raadpleeg bij deze platformen uw privacy-instellingen.

Gegevensbeveiliging

DataByte B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Binnen DataByte maken wij gebruik van:

 • Ons eigen verwerkingsregister ScopeDesk AVG
 • Gedragsreglement informatiebeveiliging
 • Beveiligde SSL verbinding op de website
 • Beveiligde SSL verbinding met mailing tool: Mailchimp
 • Beveiligde SSL verbinding met CMS WordPress
 • Volledige controle over uw cookietoestemming via de Cookieverklaring en toestemming van Cookiebot

 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag DataByte B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u DataByte B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via marketing@databyte.nl  of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0167-544544 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens, mits u ons twee weken de tijd heeft gegeven om u inzicht te verschaffen en/of verwijderen uit onze systemen. Als u na uw bezwaarmaking binnen twee weken geen bericht heeft gehad ter inzage of bevestiging van verwijderen. kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, vermeldt met het versienummer en datum van wijziging . Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.