Uitzend

Branche

Uitzend

Digitalisering binnen de uitzendbranche

Binnen de uitzendbranche ontstaat een nieuwe realiteit. Hierbij is het belangrijk uw blikveld te verruimen en te anticiperen op veranderende omstandigheden. Deze nieuwe realiteit dwingt ook tot nieuwe oplossingen. Zo zien we bijvoorbeeld dat Artificiële Intelligentie (AI) steeds meer wordt toegepast in het recruitmentproces. Er wordt ingezet op verdere digitalisering van processen om wendbaar te blijven in deze concurrerende markt. Ook de beveiligings- en compliancy maatregelen dienen mee te veranderen in deze nieuwe realiteit.
Peter
Peter (Directeur Business Development)

Wanneer u met AI gaat werken, heeft dit een grote impact op de medewerkers in uw organisatie. Mens en technologie moeten gaan samenwerken. Adoptie, het omarmen en effectief gebruiken van nieuwe technologieën, is daarbij cruciaal.

Het recruitmentproces van de toekomst

Digitalisering heeft een grote impact op de uitzendbranche. Steeds meer vraagstukken bij organisaties hebben een digitale component. Naast de automatisering van de backoffice zien we steeds meer nieuwe technologieën, bijvoorbeeld Artificiële Intelligentie (AI), die ingezet worden in het recruitmentproces. AI wordt momenteel vooral ingezet voor screening en assessments. Dit zorgt voor extra investeringen in ICT, maar resulteert uiteindelijk in een efficiëntere organisatie en lagere kosten. Maar wat is AI en wat kan dit voor u betekenen?

AI is voor de meesten nog een raadsel

Overall kan geconcludeerd worden dat er veel gebrek is aan kennis over AI. Uit recent onderzoek van Capterra blijkt dat ongeveer één op de drie Nederlanders niets of niet veel van AI af weet. 43% van de mensen weet een beetje hoe AI werkt en dat het iets te maken heeft met algoritmes. Maar hoe AI precies werkt is voor de meesten nog onduidelijk.  

 

Vier voordelen van AI in recruitment

Er wordt veel geschreven en gesproken over digitale transformatie en AI. Hieronder de vier meest genoemde voordelen: 

  • Hogere productiviteit van de recruitment afdeling  

AI leidt tot een efficiëntere screening van kandidaten, waardoor de recruiter meer tijd heeft voor de strategischere dienstverlening.  

  • Verbetering kwaliteit in organisatiefit 

AI kan succesfactoren identificeren van huidig succesvolle medewerkers en dat als input gebruiken voor het screenen van kandidaten. Dit draagt bij aan de juiste fit russen organisatie en kandidaat. Bij deze interviews wordt gelet op bijvoorbeeld gezichtsexpressie, de woordkeuze, manier van spreken etc. Dit kan inzichten bieden in soft skills, gedrag, leervermogen en engagement. 

  • Meer garantie op objectiviteit door ‘unbiased’ keuze  

Het menselijke vooroordeel, ofwel bias, in kandidaatselectie wordt door het gebruik van AI drastisch verminderd. Veel organisaties hebben nog geen divers personeelsbestand. Dit objectief en onbevooroordeeld beoordelen van kandidaten via AI kan leiden tot een meer diverse en inclusieve organisatie. 

  • AI haalt meer waarde uit alle beschikbare data  

Door AI wordt van veel meer beschikbare data gebruikgemaakt om een kandidaat te screenen in vergelijking tot de informatie die de kandidaat zelf ter beschikking stelt. Denk hierbij aan openbare social media profielen. Deze methode wordt ‘cyber-vetting’ genoemd.  

AI in het recruitmentproces, hoe ziet dat eruit?

Binnen het recruitmentproces wordt gewerkt met data als online profielen, CV’s en assessments. AI bestaat uit algoritmes die complexe berekeningen kunnen uitvoeren op basis van deze data en hiermee waardevolle informatie genereren. Er zijn twee soorten AI:  

  • Rule-based AI is relatief eenvoudig en gebaseerd op vooraf vastgestelde regels en feiten. Denk hierbij aan recruitmentsoftware die een voorselectie maakt van online kandidaat profielen die matchen met de eisen in de vacature.  

 

  • Machine learning AI is complex. AI leert op basis van menselijke uitkomsten uit het verleden wat de voorspellers voor succes in de toekomst zijn. Bijvoorbeeld de informatie over succesvolle medewerkers (outcome) op basis waarvan het algoritme toekomstige kandidaten selecteert die de grootste kans op succes hebben.  


In de markt zien we dat machine 
learning AI nog relatief weinig wordt ingezet, terwijl rule-based AI al wel breed toegepast wordt.  

3 aspecten om in uw AI-strategie mee te nemen:

1. Verandermanagement  

Wanneer u met AI gaat werken, heeft dit een grote impact op de medewerkers in uw organisatie. Mens en technologie moeten gaan samenwerken. Adoptie, het omarmen en effectief gebruiken van nieuwe technologieën, is daarbij cruciaal.

2. Data-integratie  

Met data-integratie worden al uw informatiestromen samengevoegd, verrijkt en opgeschoond. Een belangrijke voorwaarde om tot uw AI-strategie te komen.  

 3. Security

De behoefde naar en digitalisering van informatie neemt steeds verder toe. Technieken zoals AI maken dit mogelijk. Maar hoe zorgt u ervoor dat dit secure gebeurd?  

Wij adviseren u graag tijdens uw digitale transformatie, waarin wij als strategisch ICT partner voor u optreden.  

Onze diensten voor de uitzendbranche

Laat u inspireren

We nemen u graag mee in alles wat wij zien gebeuren in de markt en waarin wij toegevoegde waarde zien voor onze klanten. Dit doen we door onze expertise uitvoerig en proactief met u te delen. Oók als we niet bij u aan tafel zitten.
Tags: