Tekenbevoegd contactpersoon

Wie zijn uw contactpersonen?

Privacy is zeer belangrijk in elk bedrijf, zeker nu de AVG wet van toepassing is. Ook bij DataByte hebben wij een organisatorisch beleid opgesteld met o.a. wie wat mag, met welke rechten en wie bijvoorbeeld beslissingsbevoegd is. Graag willen wij inzichtelijk hebben wie binnen uw bedrijf onze primaire contactpersoon is en wie beslissingsbevoegd is op IT-gerelateerde zaken. U wilt niet dat bij het wijzigen of toekennen van rechten aan een collega bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld salarisgegevens, bij mensen terecht komt, voor wie het niet bestemd is. We voeren daarom een extra controle uit, zodat we zeker weten dat onze informatie over u, up-to-date is. Ons doel is om uw (privacygevoelige) informatie nog beter te beschermen.
Hieronder kunt u aangeven wie uw primaire en/of beslissingsbevoegde contactpersoon is.

Wie is uw primaire contactpersoon voor DataByte?

De primaire contactpersoon:

  • Heeft contact met ons over planningen voor bijv. systeembeheer
  • Is aanspreekpunt van uw organisatie

Wie is er beslissingsbevoegd voor uw organisatie?

De beslissingsbevoegde geeft o.a. akkoord op:

  • Domain administrator rechten toekennen en uitgeven
  • Toegang tot andermans account, mailbox en/of homefolder
  • Andere IT-gerelateerde zaken waar risico’s en/of kosten aan verbonden kunnen zitten
  • De primaire contactpersoon: - Heeft contact met ons over planningen voor bijv. systeembeheer - Is aanspreekpunt van uw organisatie
  • De beslissingsbevoegde geeft o.a. akkoord op: - Domain administrator rechten toekennen en uitgeven - Toegang tot andermans account, mailbox en/of homefolder - Andere IT-gerelateerde zaken waar risico's en/of kosten aan verbonden kunnen zitten