FMI referentiecase

FMI & 21 Groep: Onafhankelijk advies over informatiebeveiliging

DataByte en Pinewood

FMI en 21 Groep

Onafhankelijk advies op het gebied van informatiebeveiliging

“DataByte is ons single point of contact op het gebied van ICT. We hebben contact met één vaste partij, maar kunnen door Interstellar toch alle expertise in huis halen.’’

FMI referentiecase

Bij FMI en 21 Groep is de expertise uit de Interstellar collectie ingezet om te groeien op het gebied van informatiebeveiliging. Op basis van de DataByte cybersecurity workshop kregen FMI en 21 Groep het advies om een goed onderbouwd informatiebeveiligingsbeleid op te stellen. Dit doen zij met behulp van een Security Officer van Pinewood (onderdeel van Interstellar).

In gesprek met Jurgen van Zwol (HR-Director bij FMI) en Ron Sacré (Managing Director bij FMI) en Samuel Bergmann (Business Consultant bij Pinewood) blikken we terug op de start van deze samenwerking.

In gesprek met Jurgen van Zwol (HR-Director bij FMI) en Ron Sacré (Managing Director bij FMI) en Samuel Bergmann (Business Consultant bij Pinewood) blikken we terug op de start van deze samenwerking.

Over FMI Holding en 21 Groep

Onder FMI verstaan we de FMI Holding en de 21 Groep. De FMI Holding bestaat voornamelijk uit productie- en montagebedrijven. Daarnaast is er ook nog FMI ImProvia, waar de focus vooral ligt op het ontwerpen van producten, van prototype tot structurele productie en service. De 21 Groep is een elektrotechnisch installatiebedrijf en bestaat uit vijf afzonderlijke bedrijven in Zuidwest-Brabant. De onderliggende bedrijven van FMI Holding en 21 Groep maken zelf beslissingen, maar er wordt onderling veel samengewerkt. Ook zijn er een aantal zaken, waaronder de ICT-omgeving, zoveel mogelijk centraal geregeld door FMI.

Belang van een goed informatiebeveiligingsbeleid

Uit de DataByte cybersecurity workshop is het belang van een goed informatiebeveiligingsbeleid sterk naar voren gekomen. Jurgen vertelt: “Door de workshop zijn we ons bewust geworden van alle stappen die komen kijken bij goede beveiliging. Er spelen zoveel factoren een rol. We hebben nu beter inzicht in hoe we onze beveiliging kunnen optimaliseren. Steeds meer klanten stellen eisen op het gebied van ISO-normen en dit in combinatie met de toenemende wetgeving rondom bescherming van gegevens, is voor ons de doorslag geweest om aan de slag te gaan met het advies om via DataByte een Security Officer van Pinewood in te schakelen.”

Toegevoegde waarde van Pinewood

Ron en Jurgen geven aan dat zij zelf al eens een poging gedaan hebben om een informatiebeveiligingsbeleid op te stellen, maar dit leverde meer vragen dan oplossingen op. Jurgen vertelt: “We waren al langer op zoek naar een goed beleid en toen DataByte onderdeel werd van Interstellar is dit traject heel snel gegaan. De kennis over onze organisatie was bekend bij DataByte en daardoor kon er snel geschakeld worden. Samuel van Pinewood heeft een mooi beleid opgesteld voor FMI. Het informatiebeveiligingsbeleid is zoveel mogelijk algemeen opgesteld voor FMI, maar Samuel levert ook adviezen per holding. Niet elk bedrijf binnen de FMI Holding en 21 Groep moet naar het hoogste niveau van informatiebeveiliging, dit is afhankelijk van de klanten en procedures. Per bedrijfstak worden nu de risicoprofielen opgesteld.”

Samuel vertelt: “Het opgestelde informatiebeveiligingsbeleid voor FMI en 21 Groep vormt een stip op de horizon. Wat wordt er wanneer vastgelegd? Wie is daar verantwoordelijk voor en hoe krijgen we de informatiebeveiliging op het gewenste niveau? Met het informatiebeveiligingsbeleid worden processen duidelijk vastgelegd en maatregelen beter beargumenteerd. Op basis van deze onafhankelijke risicoanalyse besluiten FMI en 21 Groep samen met DataByte hoe hier invulling aan gegeven wordt.”

Meerwaarde van Interstellar

Bij FMI en 21 Groep hebben we de expertise van één van de specialisten binnen de Interstellar collectie ingezet om voorop te lopen op het gebied van ICT.

Jurgen is erover te spreken en vertelt:
“DataByte is ons single point of contact op het gebied van ICT. We hebben contact met één vaste partij, maar kunnen door Interstellar toch alle expertise in huis halen. De vertaling van behoefte naar concrete acties en oplevering gaat heel snel, waardoor het project ook voor ons minder tijdrovend is geweest.”

Ook Ron is enthousiast over de samenwerking:
“Voor ons biedt DataByte als onderdeel van Interstellar een totaaloplossing. De ICT-wereld is zo complex en ontwikkelt zich snel. DataByte kan ons nu bijstaan op alle verschillende gebieden en met behulp van de specialisten binnen Interstellar kunnen we alle kennis en kunde in huis halen. De samenwerking met Pinewood is erg laagdrempelig en Samuel kan zich goed inleven in onze behoeften en onze wereld. Fijn dat iemand zo meedenkt met onze organisatie, zoals de medewerkers van DataByte ook altijd doen. Dat is voor ons net dat stapje extra dat het verschil maakt.”

Meer over onze dienstverlening bij FMI: