NIWO: Een optimale relatie

Case

Niwo: Een optimale relatie

Wij staan honderd procent achter de keuze voor DataByte

Waarom NIWO voor DataByte kiest

  • Tijdsplanning gehaald.
  • Duidelijke communicatie.
  • Geen open eindjes na oplevering.
  • Overzichtelijk projectplan.

Waarom NIWO voor DataByte kiest

  • Tijdsplanning gehaald.
  • Duidelijke communicatie.
  • Geen open eindjes na oplevering.
  • Overzichtelijk projectplan.
Over NIWO

NIWO, Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, heeft transparantie hoog in het vaandel staan. De organisatie is een Zelfstandig Bestuursorgaan met toezicht op haar taken door het ministerie van Infrastructuur en Milieu

“Onze core business is het behandelen, verlenen, intrekken en afwijzen van vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer over de weg ”, aldus Ger van Witzenburg, controller en verantwoordelijk voor de ICT bij de NIWO. “Wij voeren onze wettelijke taak uit conform de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) en worden in die wet ook bij naam genoemd.”

NIWO en DataByte

“DataByte is bij ons in beeld gekomen in 2013, bij de verkiezing systeembeheerder van het jaar”, aldus Ger. “Nadat een collega tot systeembeheerder van het jaar was gekozen, werd na een aantal gesprekken duidelijk of, en zo ja wat, DataByte voor de NIWO kon betekenen.”

De ICT-infrastructuur bestaat bij de NIWO uit een serverplatform met hard- en software, die in eigen beheer werd gehost. Nu host DataByte het serverplatform. Er wordt voor het primaire proces (nog) gebruik gemaakt van een maatwerkpakket dat gebruik maakt van een Oracle database. DataByte levert voor NIWO de Managed Services Server (hartbewaking), welke in april 2015 is opgeleverd. Daarnaast staat NIWO open voor advies van DataByte wat betreft het vervangen van de hardware en de hieraan gekoppelde software.

Het project: Hosting serverplatform

Om een project goed af te ronden is de voorbereiding essentieel. “Er is een overzichtelijk projectplan opgesteld en wij zijn gewoon goed geïnformeerd over de gang van zaken. De communicatie tussen de uitvoerende persoon van DataByte en mijzelf verliep en verloopt prima. Ditzelfde geldt voor de communicatie vanuit DataByte met onze interne systeembeheerder”, vertelt Ger.

Na het projectplan werd er overgegaan op de eigenlijke uitvoerende werkzaamheden. Ger zegt hierover: “Een goede inschatting van de te maken uren is belangrijk. De inschatting heeft DataByte meer dan kunnen waarmaken.” Hij geeft daarnaast aan dat er geen open eindjes te vinden na de oplevering van het project.

Voor het opleveren van het eerste project geeft Ger DataByte een 8,5! “Dit eerste project is dan ook de basis geweest om de samenwerking tussen NIWO en DataByte te intensiveren en meerdere projecten samen op te pakken”, zegt Ger.

Middels een Europese aanbesteding gaat de NIWO haar softwarepakket voor de primaire dienstverlening vernieuwen, en DataByte gaat de NIWO adviseren wat betreft de gehele ICT-infrastructuur. De NIWO denkt er over na om een aantal taken zelfs uit te besteden aan DataByte, waardoor de NIWO echt ontzorgd gaat worden.

Werken met de nieuwe techniek

“Het werken met de door DataByte geadviseerde nieuwe dienstverlening bevalt uitstekend. Ik, en met mij de hele organisatie, staan honderd procent achter de keuze voor DataByte. De dienstverlening en de samenwerking verloopt perfect!”, aldus Ger. De NIWO is dus erg tevreden over het werken met de nieuwe techniek!

Ger: “De basis voor een langere samenwerking is hiermee gelegd. Naar aanleiding van de gunning van de Europese aanbesteding gaat DataByte voor de advisering en mogelijke levering van de ICT-infrastructuur een belangrijke rol spelen.” Het partnerschap tussen het NIWO en DataByte wordt daarmee geïntensiveerd, naar aanleiding van het eerste project waarin het netwerk werd beheerd.

Meer over onze dienstverlening bij Niwo: