Welke fasen van IT-maturity zijn er en in welke bevindt uw organisatie zich?

Inspiratie: kennisbank

Welke fasen van IT-maturity zijn er?

en in welke bevindt uw organisatie zich
 • Martijn Brinkman, Innovatie Manager
 • Leestijd: 3 minuten
 • 21-08-2018

In welke fase bevindt uw organisatie zich?

IT maturity is een methode om de inrichting van uw ICT te laten groeien tot een punt waarop het optimaal wordt benut en de invloed op de bedrijfsvoering te maximaliseren. De professionaliteit of ‘maturity’ van ICT-beleid en -omgeving, wordt bepaald door diverse componenten en er zijn verschillende manieren om de IT-maturity van een organisatie te bepalen.

DataByte hanteert een model dat negen deelgebieden analyseert. Elk van die deelgebieden kan worden ingedeeld in een bepaalde fase, van intitieel tot optimaal. Een scan stelt vragen over de inrichting van uw ICT en kijkt naar mensen, middelen en processen. Met behulp van een scan wordt een score gegeven aan al deze aspecten van de IT-omgeving. Zo krijgt u inzicht en inspiratie om de volledige potentie van uw ICT-omgeving te benutten, de basis voor een roadmap die de negen deelgebieden gelijkwaardig laat groeien en met elkaar op laat trekken.

De vijf fasen van IT-maturity

Om te bepalen in welke fase een organisatie kan worden ingedeeld wordt gekeken naar negen punten:

 1. ICT bedrijfsvoering – de totale besturing van ICT op zichzelf en de plaats die het inneemt in de organisatie.
 2. Primaire processen – de activiteiten waaraan een organisatie haar bestaansrecht ontleent en de wijze waarop men bewaakt, stuurt en innoveert.
 3. Applicaties/ bedrijfssoftware – de toepassingen die de organisatie gebruikt om de deze processen te ondersteunen.
 4. Infrastructuur – de infrastructuur die nodig is om de applicaties te ondersteunen.
 5. Security – de mate van beveiliging en veiligheid die wordt vereist en toegepast.
 6. Service Management – de wijze waarop de ICT organisatie werkt en haar klanten ondersteunt.
 7. Klanten – welke rol vervullen klanten in het ontwikkelen van ICT.
 8. Kennis – de wijze waarop kennis ten aanzien van ICT wordt ontwikkeld.
 9. Kosten – de wijze waarop wordt omgegaan met kosten en opbrengsten van ICT.

Benieuwd in welke fase uw organisatie zich bevindt?
Doe de IT-maturity scan.

Neem contact met ons op om inzicht te krijgen in waar u nu staat. Samen bepalen we in welke fase van het model u uw organisatie graag zou zien en doen vervolgens de scan om te bepalen of dit momenteel ook al het geval is. Door middel van onze IT-maturity scan wordt een organisatie in één van de vijf fasen ingedeeld.

U krijgt met de scan inzicht in welke uitdagingen u nog te overwinnen heeft. Dit geeft u binnen de organisatie een instrument om IT-ontwikkelingen te sturen en de noodzaak van IT-investeringen te onderbouwen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!