Security Baseline

Whitepaper | Security awareness

Inspiratie: download

Security awareness

Aan de slag met security awareness

Security awareness

Zowel het aantal cyberincidenten, als de gevolgen ervan nemen toe. Veiligheidsmaatregelen die u treft, werken alleen als uw medewerkers zich bewustzijn van het belang van deze maatregelen. Ongeveer 80% van alle informatiebeveiligingsincidenten is te herleiden naar een menselijke fout. Besteed genoeg aandacht aan het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers om de kans op incidenten binnen uw organisatie te minimaliseren.

 

Lees in deze whitepaper over:

  • Wat security awareness inhoudt
  • Waarom security awareness zo belangrijk is
  • Hoe security awareness onder medewerkers gestimuleerd wordt
  • 6 tips om de kans op incidenten door menselijk handelen direct te minimaliseren

Download whitepaper security awareness