Volution

Volution

Maakt digitaal onderwijs mogelijk

Wij geven verloren onderwijstijd terug aan de docent en helpen scholen om gepersonaliseerd en modern onderwijs verder vorm te geven.

Veel scholen willen af van boeken en schriften; docenten en leerlingen werken tegenwoordig graag met laptops, tablets en smartphones. Tevens leggen scholen steeds vaker de nadruk op gepersonaliseerd onderwijs; elke leerling is anders en kan een andere vorm van begeleiding nodig hebben. Volution helpt in samenwerking met o.a. scholen, uitgeverijen, partijen als Microsoft en educatieve leveranciers het onderwijs om in die veranderende behoeften te voorzien.   

Volution 

Volution helpt docenten bij het onderwijzen en begeleiden van leerlingen en het informeren van ouders. Via het digitale onderwijsplatform krijgen docenten, leerlingen en ouders veilig, eenvoudig en overzichtelijk toegang tot informatie die voor hen van toepassing is. Bijvoorbeeld, leerlingen krijgen via het platform toegang tot de leerstof en de opdrachten, docenten kunnen het ingeleverde huiswerk bekijken en beoordelen en ouders kunnen de ontwikkeling van hun zoon of dochter monitoren. 

Het handige is dat digitale leermiddelen, educatieve applicaties, e-mail, Office, het leerling-volg-systeem en toetsingsmogelijk­heden bereikbaar en met elkaar geïntegreerd zijn vanuit het centrale Volution platform. 

Talent

Een voorbeeld van de toepassing van het digitale onderwijsplatform is de gepersonaliseerde module: Talent. Vanaf schooljaar 2016/2017 werd loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een verplicht onderdeel binnen het vmbo. Leerlingen moeten hun loopbaan vormgeven via loopbaancompetenties en dit vastleggen in een gepersonaliseerd portfolio.
Het digitale portfolio ondersteunt leerlingen bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid over het leerproces en het inzichtelijk krijgen van competenties en talenten, zodat zij goed worden voorbereid op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. 

Case: ’t Ravelijn 

Vmbo-school ’t Ravelijn met 600 leerlingen werkt succesvol met het digitaal onderwijsplatform van Volution. ‘t Ravelijn zocht al een tijd naar een manier om leertaken, digitale methoden en onderwijsapplicaties met elkaar te verbinden en beter beschikbaar te maken voor leerlingen, docenten en ouders. Lees meer of bekijk de video over het digitaal onderwijs in de praktijk. 

SVM 

Een ander voorbeeld van de toepassing van het digitale onderwijsplatform is de module: SVM.  De StudieVoortgangsMeter is een innovatieve leerapplicatie die tijd- en plaats onafhankelijk leren valideert. De voortgang op de werkprocessen van het beroep zijn steeds in beeld voor student, praktijkopleider en docent. 

De SVM toon de nominale lijn (gemiddeld tempo van de gemiddelde student) naast de eigen voortgang van de student. Zo zien studenten voortdurend of ze voor, achter of op schema lopen.