drie pijlers van ICT-security

ICT-security

Campagne

ICT-security: Beleid, techniek en mens

Drie pijlers van ICT-security

Hoe afhankelijk is uw organisatie is van de ICT-omgeving? Een cyberincident heeft niet alleen veel impact op uw organisatie, maar ook op medewerkers, klanten en andere relaties. Door het toenemende aantal aanvallen en de gevolgen daarvan wordt de beveiliging van uw ICT-omgeving steeds belangrijker.

Beleid, techniek en mens

ICT-security omvat alle maatregelen om cyberincidenten te voorkomen, te signaleren en de schade ervan te beperken. De beveiliging van uw ICT-omgeving kunt u zien als een complex bouwwerk dat rust op de volgende drie pilaren:

  • Beleid
  • Techniek
  • Mens

Uw organisatie optimaal beveiligen tegen aanvallen? Besteed dan genoeg aandacht aan alle drie de pijlers en zorg dat deze op elkaar aansluiten.

ICT-security en beleid

Optimale beveiliging van uw ICT-omgeving start met het opstellen van een beveiligingsbeleid. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is zo’n beleid in veel situaties zelfs verplicht.
Heeft u nog geen beveiligingsbeleid dat aansluit bij uw organisatiecultuur, infrastructuur en organisatiedoelstellingen? Schakel een Security Officer in en haal de specialistische technische expertise in huis en richt een compleet informatiebeveiligingsbeleid in. Daarbij staan de belangen en doelen van uw organisatie altijd centraal, zodat er een informatiebeveiligingsbeleid ontstaat die uw organisatie écht verder helpt.

ICT-security en techniek

Innovaties op het gebied van ICT gaan snel en er zijn veel oplossing om het aantal incidenten en de gevolgen daarvan te beperken. Een goed voorbeeld van hoe techniek bijdraagt aan een veilige, maar ook werkbare omgeving is SentinelOne. Dit managed EDR-systeem analyseert het gedrag van werkplekken en servers en acteert direct bij afwijkend gedrag. Het systeem grijpt zelf in bij een aanval, waardoor medewerkers niet gestoord worden maar hun werkomgeving altijd optimaal beveiligd is.

ICT-security en mens

Goede beveiliging van uw ICT-omgeving gaat verder dan het opstellen van een beleid en het installeren van technische oplossingen. Ongeveer 80% van alle incidenten is te herleiden naar een menselijke fout. Medewerkers vertrouwen op de techniek en dat zorgt ervoor dat ze de gevolgen en risico’s van cyberincidenten minder goed overzien.
Het risico op incidenten door menselijk handelen beperken? Stimuleer het veiligheidsbewustzijn met een cybersecurity awareness training en minimaliseer zo de kans op incidenten door menselijke fouten.

Meer weten?

Neem contact op met Emile

Download whitepaper ICT-security

Meer weten over de drie pijlers van cybersecurity en hoe uw organisatie hiermee aan de slag kan? Download de whitepaper.

Laat u inspireren

We nemen u graag mee in alles wat wij zien gebeuren in de markt en waarin wij toegevoegde waarde zien voor onze klanten. Dit doen we door onze expertise uitvoerig en proactief met u te delen. Oók als we niet bij u aan tafel zitten.
Tags: